"A world free of injuries caused by falls from low heights"

Ixolift

Fall vanligste arbeidsulykke i 2017

Bruker du fortsatt stiger i ditt firma til tross for ulykkesrisikoen? I 2017 ble det rapportert inn over 4 500 fall ulykker i Norge, av