X400 og X500 se video for demonstrasjon.

X500 Arbeid smartere i fine omgivelser!

X400 Det trygge alternativet til stiger og gardintrapper!

Kontakt Ixolift norge

GRØNVOLD CONSULTANTS AS ORG NR: 987 800 100   

Telefon:  +47 917 87 363